Wettelijke bepalingen

 • 1. Inleiding+-

  U bent momenteel ingelogd op de officiële website van het merk UNI-BALL.

  Deze website wordt beheerd door MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A., die verantwoordelijk is voor de redactionele animatie en de updates.

  MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A

  32, avenue Pierre Grenier

  92517 Boulogne-Billancourt Cedex

  SA met een kapitaal van 1 615 213 euro

  RCS 423 438 159 Nanterre

  SIRET 42343815900034

  APE-code: 4649Z

  Intracommunautair btw-nummer: FR 64 423 438 159

 • 2. Gebruiksvoorwaarden+-

  De toegang tot de website www.uniball.fr en het gebruik van de inhoud ervan zijn onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Door de website www.uniball.fr te bezoeken en erop te surfen aanvaardt de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud.

  MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A. streeft ernaar de juistheid en de bijwerking van de informatie op deze website te waarborgen, waarvan zij zich het recht voorbehoudt de inhoud te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

  MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A. garandeert echter niet de juistheid of het volledige karakter van de informatie op deze website. Bijgevolg wijst MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A. alle aansprakelijkheid af:

  • in geval van onjuistheden die van invloed kunnen zijn op de beschikbare informatie op deze website of het onvolledige karakter daarvan;
  • in geval van schade als gevolg van een inbreuk door derden die leidt tot een wijziging van de informatie op deze website;
  • en meer in het algemeen, in geval van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, ongeacht de aard, de oorzaken of de gevolgen, die veroorzaakt werd door het raadplegen van de website of doordat de website niet toegankelijk was, evenals schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie.
 • 3. Intellectuele eigendomsrechten+-

  Alle elementen van deze website (teksten, foto's, illustraties, logo's, iconen, bestanden die gedownload kunnen worden, video- of audiofragmenten, enz.) zijn beschermd door de Franse wetgeving en internationale teksten met betrekking tot het naleven van auteursrechten, copyright, tekeningen en modellen en zijn exclusief eigendom van MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A.

  De reproductie en/of weergave van deze elementen is alleen toegestaan voor informatieve doeleinden voor strikt persoonlijk en privégebruik. Het is met name verboden een van de pagina's van deze website te vertonen op een webpagina die niet tot MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A. behoort. Eveneens is voor het plaatsen van hyperlinks naar een andere pagina dan de startpagina van deze website de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A. vereist.

  MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A. behoudt zich het recht voor elke inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten te vervolgen, ook in het kader van een strafvervolging.

  Elke gebruiker die een foto of enig ander document opstuurt, in welke vorm en op welke drager dan ook, om op de website www.uniball.fr te publiceren, garandeert dat uitsluitend en alleen hij de auteur is en dat deze documenten niet rechtstreeks of onrechtstreeks afbreuk doen aan de rechten van derden. Hij vrijwaart MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A. dan ook zonder voorbehoud voor verhaal of vorderingen van derden die aanspraak maken op enigerlei rechten op de verstrekte documenten.

 • 4. Links+-

  De website www.uniball.fr kan links bevatten naar andere websites of internetbronnen die niet door MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A. worden beheerd.

  Bijgevolg is MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A. niet aansprakelijk voor de inhoud, reclame, producten of diensten, of in het algemeen voor enig materiaal dat beschikbaar is op of vanaf bovengenoemde websites of externe bronnen.

  Bovendien kan MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A. niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies als gevolg van of in verband met het gebruik van de inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op deze websites of externe bronnen, of van het vertrouwen daarop.