Beleid gegevensbescherming

 • 1. Introduction+-

  Dit Privacybeleid beschrijft het beleid dat zal worden toegepast met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Voorschriften inzake Gegevensbescherming / General Rules on Data Protection (“AVG” / “GRPD”).

 • 2. Soorten persoonsgegevens+-

  In dit privacybeleid betekent “Persoonsgegevens” alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Wij kunnen persoonsgegevens zoals naam, leeftijd, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, adres, IP-adres en cookies verzamelen en verwerken.

 • 3. Verzameling, gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens+-

  (1) Doel van het gebruik van persoonsgegevens

  Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en verstrekken om de hieronder beschreven doelen te bereiken:

  • t.b.v. de verkoop van diverse schrijfinstrumenten en aanverwante artikelen;
  • t.b.v. inspectie en/of reparatie van diverse schrijfinstrumenten en aanverwante artikelen;
  • om de service na verkoop te verlenen;
  • t.b.v. communicatie en public relations activiteiten om onze producten en diensten te promoten;
  • t.b.v. het houden van enquêtes over onze producten en diensten;
  • t.b.v. het beantwoorden van vragen naar informatie, producten of contacten;
  • t.b.v. contact over transacties;
  • t.b.v. de uitvoering van contracten;
  • t.b.v. het beheren, analyseren of begrijpen van onze interacties;
  • t.b.v. het vergemakkelijken van uw toegang tot informatie;
  • t.b.v. het verbeteren van de communicatie;
  • t.b.v. de uitvoering van andere activiteiten die verband houden met de bovengenoemde activiteiten.

  (2) Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

  Wij kunnen persoonsgegevens verwerken op de volgende juridische gronden:

  • de uitvoering van uw instructies of het nakomen van onze verplichtingen in het kader van andere contracten met u;
  • t.b.v. uw uitdrukkelijke toestemming dat wij Persoonsgegevens op deze manier verwerken. U kunt uw toestemming voor deze verwerking ten alle tijden intrekken; dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerkingsactiviteit die door ons is uitgevoerd vóór de intrekking van deze toestemming.
  • t.b.v. het voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen; en
  • als reactie op uw legitieme belangen of die van derden die persoonsgegevens ontvangen, op voorwaarde dat deze belangen van derden niet in strijd zijn met uw belangen of uw fundamentele rechten en vrijheden.

  (3) Aanvullende verwerking

  In het geval van de verwerking van persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de bovenstaande, zullen wij u vooraf op de hoogte stellen van de gebruiksdoeleinden en andere zaken die door de toepasselijke wetgeving worden vereist.

  (4) Noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken

  De persoonsgegevens die u moet verstrekken om u te kunnen voorzien van onze diensten, zijn noodzakelijk voor ons. Zonder persoonsgegevens kunnen er zich dus situaties voordoen waarin wij u de diensten niet geheel of gedeeltelijk, kunnen leveren.

  (5) Bewaartermijn

  Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om u van onze diensten te voorzien, echter zullen deze onmiddellijk verwijderd worden wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn.

  (6) Doorgifte van persoonsgegevens

  Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan derden, zoals onze dochterondernemingen, filialen, cloudhosts, onderaannemers en externe professionals, waarbij uw persoonsgegevens worden verwerkt door deze derden om de hierboven gespecificeerde gebruiksdoeleinden te bereiken.

  Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan entiteiten die gevestigd zijn in landen of rechtsgebieden buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), zoals Japan, indien nodig voor de hierboven beschreven doeleinden. Houd er rekening mee dat deze landen of rechtsgebieden mogelijk niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming hebben als de EER en u mogelijk niet bepaalde rechten verlenen die u in de EER zijn toegekend. Wij zullen ervoor zorgen dat deze internationale overdrachten worden onderworpen aan passende waarborgen, zoals vereist door het AVG / GRDP en andere relevante beschermende wetgeving. Daarbij zullen wij voldoen aan de geldende eisen op het gebied van gegevensbescherming en passende beschermingsmaatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van persoonsgegevens te waarborgen.

 • 4. Rechten van de betrokkene+-

  U kunt ons vragen om inzage, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en alsook om de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die wij bewaren. Wanneer wij een verzoek ontvangen op basis van het hierboven vermelde recht, zullen wij onmiddellijk alle noodzakelijke onderzoeken uitvoeren en u of een aangewezen derde partij voorzien van persoonsgegevens, of onmiddellijk reageren op deze rechten.

  Gelieve er rekening mee te houden dat u bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, hetzij bij ons bedrijf, hetzij bij u thuis.

 • 5. Toestemming van een minderjarige (Voor gebruikers)+-

  De toestemming of instemming van uw voogd moet worden verkregen als u jonger bent dan 16 jaar en u gebruik wilt maken van onze diensten en toestemming wilt geven voor dit privacybeleid.

 • 6. Verzoeken om informatie+-

  Als u vragen of zorgen heeft over dit privacybeleid of onze verwerking van persoonsgegevens, of een verzoek om toegang, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, of beperking van de verwerking ervan, of over de overdraagbaarheid van gegevens, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres:

  Mitsubishi Pencil France S.A.

  32 avenue Pierre Grenier

  92100 Boulogne-Billancourt France

  contact-rgpd@mpuni.fr

 • 7. Herziening van dit privacybeleid+-

  Indien nodig kunnen wij de inhoud van dit privacybeleid wijzigen. Wij zullen het herziene privacybeleid op deze website bekendmaken wanneer een herziening wordt doorgevoerd. Zorg ervoor dat u regelmatig de inhoud van dit privacybeleid controleert.

  Zodra het beleid is herzien, wordt u geacht het herziene beleid te hebben aanvaard wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

  Deze privacyverklaring is voor het laatst gepubliceerd en bijgewerkt op 18/12/2018.

  Mitsubishi Pencil France S.A.

 • 8. COOKIEBELEID+-

  1.WAT IS EEN COOKIE ?

  Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website geïnstalleerd wordt op uw computer, uw telefoon of een ander apparaat met informatie over uw bezoek aan bovengenoemde website. Cookies zijn nodig om het bezoek gemakkelijker en gebruiksvriendelijker te maken en beschadigen uw computer niet.

   

  2.WAAROM WORDEN ER OP DE WEBSITE COOKIES GEBRUIKT ?

  Wanneer u inlogt op de website, kan MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A., afhankelijk van uw acceptatie en uw keuze van instellingen, verschillende cookies installeren om het land te herkennen dat u hebt geselecteerd tijdens de geldigheidsduur van de betrokken cookie.

  Het belangrijkste doel van onze cookies is om uw ervaring tijdens uw bezoek te verbeteren.

  Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om uw voorkeuren (taal, land, etc.) op te slaan voor het bezoek en voor toekomstige bezoeken.

  Dankzij de informatie in de cookies kunnen we de website blijven verbeteren, door middel van niet-persoonlijke statistieken over het aantal en de gebruikswijzen, door de website aan te passen aan de interesses van de gebruikers, door sneller te zoeken, enz.

   

  3.WIE GEBRUIKT DE IN DE COOKIES OPGESLAGEN INFORMATIE ?

  De informatie die in de cookies op onze website wordt opgeslagen, wordt uitsluitend door ons verwerkt, met uitzondering van google analytics, die door google en onszelf worden gebruikt en verwerkt voor statistische doeleinden.

   

  4.KAN HET GEBRUIK VAN COOKIES UITGESCHAKELD WORDEN?

  Ja, cookies kunnen uitgeschakeld worden. Als u deze optie selecteert, hebt u echter geen toegang meer tot bepaalde delen van onze website, wat kan leiden tot minder efficiënt surfen.

  Als u cookies op deze website wilt beperken, blokkeren of wissen, kan u dit doen door uw browserinstellingen te wijzigen. Hoewel de instellingen van elke browser verschillend zijn, is het gebruikelijk dat cookies worden ingesteld in het menu «favorieten» of «tools». Voor meer informatie over het instellen van cookies in uw browser, ga naar het «help»-menu van uw browser.

   

  5.WELKE COOKIES WORDEN PRECIES GEBRUIKT OP DEZE WEBSITE EN VOOR WELKE DOELEINDEN ?

  Hier is een tabel van elk van de cookies die door deze website worden gebruikt en hun doeleinden.

   

  Technische en personaliseringscookies

  om te identificeren, navigeren, aanpassen van de interface, favorieten, enz. Deze cookies worden gebruikt om de gebruiker te identificeren tijdens zijn browsersessie, om te voorkomen dat de gebruiker dezelfde authenticatieprocessen op de website moet doorlopen, om bepaalde processen op de website te versnellen, om de keuzes die tijdens de sessie of bij latere toegang zijn gemaakt terug op te roepen, om reeds bezochte pagina’s terug op te roepen, enz.

  COOKIES

  DOEL

  LEVENSDUUR

  BEHEER

  GEBRUIKERSIDENTIFICATIE

  ZIJWORDENGEBRUIKT OM DE GEBRUIKER TE                                                                                                                             IDENTIFICEREN EN TE AUTHENTICEREN. ZIJBEVATTEN

  OOKTECHNISCHEINFORMATIE

  OVER DE GEBRUIKERSSESSIE, ZOALS DE

  WACHTTIJDVOOR DE VERBINDING, SESSIE-IDENTIFICATIE,

  ENZ.

  SESSIE

  INTERNE
  COOKIES

  IDENTIFICATIE
  VAN DE SESSIE

  ZIJIDENTIFICEREN DE HTTP-SESSIE VAN

  DE GEBRUIKER. ZE ZIJNGEMEENSCHAPPELIJKVOOR ALLE

  WEBAPPLICATIES EN WORDENGEBRUIKT OM

  DE VERZOEKEN VAN EENGEBRUIKER IN DE LOOP

  VAN EENSESSIE TE IDENTIFICEREN.

  SESSIE

  INTERNE
  COOKIES

  NAVIGATIE-
  STATUS

  ZIJ MAKEN HET MOGELIJK OM TEWETEN IN WELKEFASE VAN

  DE NAVIGATIE DE GEBRUIKERZICHBEVINDT (BEGIN VAN DE

  SESSIE, EERSTEPAGINA, EERSTETOEGANG,

  STATUS VAN EEN SCROLL, STATUS VAN EEN STEM, ENZ.).

  SESSIE

  INTERNE
  COOKIES

  SELECTIES VAN

  DE GEBRUIKER

  ZIJSLAANSESSIEWAARDEN OP

  GESELECTEERDDOOR DE GEBRUIKER, ZOALS DE TAAL.

  AANHOUDENDE

  INTERNE
  COOKIES

  FAVORIETEN EN
  LAATSTE
  SELECTIES

  ZE MAKEN HET MOGELIJK DE GEBRUIKERERAANTEHERINNEREN

  ZIJNFAVORIETEKEUZES (VAN WINKELS, DOOR

  VOORBEELD) OF DE LAATSTESELECTIES (VAN

  WINKELS, PRODUCTEN, TOESTEMMINGVOOR

  HET INSTALLEREN VAN COOKIES, ENZ.)
  BIJ LATERE
  TOEGANG TOT DE WEBSITE.

  AANHOUDENDE

  INTERNE
  COOKIES

   

  Browseranalyse-cookies

  Deze cookies worden gebruikt om algemene informatie te verkrijgen over de toegang van gebruikers tot de website (niet de inhoud) voor statistische doeleinden.

  COOKIES

  DOEL

  LEVENSDUUR

  BEHEER

  BRON (WC_GASOURCE)

  ZE WORDEN GEBRUIKT OM DE HERKOMST

  VAN EENGEBRUIKERTEKENNENWANNEERHIJ

  OP EENPAGINA VAN DE WEBSITE KOMT. BIJVOORBEELD, ALS HIJ OP DE

  DETAILPAGINAKOMT VAN EEN PRODUCT VANAF

  HET PRODUCTENRASTER, DE ZOEKMACHINE

  OF VANAFEENEXTERNEPAGINA.

  AANHOUDENDE

  INTERNE
  COOKIES

  GOOGLE ANALYTICS
  (__UTMA, __UTMB,
  __UTMC, __UTMD,
  __UTMV, __UTMZ,
  __UTMT, __GA,
  __GAT…)

  ZIJMAKEN HET MOGELIJK OM DE WEBSITE TE MONITOREN

  VIA DE GOOGLE ANALYTICS TOOL,

  EENDIENST DIE VERLEENDDOOR GOOGLE OM INFORMATIE

  TE VERKRIJGEN OVER DE TOEGANG VAN DE GEBRUIKER TOT

  WEBSITES. TUSSEN ALLE INFORMATIE

  GEREGISTREERDVOORVERDERE ANALYSE

  WORDTVERMELD: HET AANTALBEZOEKEN VAN

  EENGEBRUIKER OP DE WEBSITE, DE DATA VAN

  EERSTE EN LAATSTEBEZOEK VAN DE GEBRUIKER, DE

  DUUR VAN DE BEZOEKEN, VANAFWELKE PAGINA

  DE GEBRUIKERTOEGANGHEEFTGEKREGEN TOT DE WEBSITE, WELKE

  ZOEKMACHINEHIJGEBRUIKTHEEFT OM OP DE

  WEBSITETERECHT TE KOMEN OF OP WELKE LINK HIJHEEFTGEKLIKT, DE

  GEOGRAFISCHELOCATIE VAN ZIJNTOEGANG, ENZ.
  DE

  CONFIGURATIE VAN DEZE COOKIES WORDT

  VOORAFBEPAALD DOOR DE DIENST DIE WORDTAANGEBODEN DOOR

  GOOGLE. WIJ RADEN U DAAROM AAN OM

  DE VERTROUWELIJKHEIDSRUBRIEK VAN

  GOOGLE ANALYTICS TERAADPLEGEN OP

  HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/ES/ANALYTICS/PR

  IVACYOVERVIEW.HTML, OM MEER INFORMATIETE

  VERKRIJGEN OVER DE GEBRUIKTE COOKIES

  ALSOOK OVER DE MANIERWAAROP U ZE KUNTUITSCHAKELEN

  (MET DIENVERSTANDE DAT WIJNIETVERANTWOORDELIJK

  ZIJNVOOR DE INHOUD OF DE JUISTHEID VAN DE INFORMATIE OP

  WEBSITES VAN DERDEN).